تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی اصول تقطیر و تفکیک (distilation)

بسته آموزشی اصول تقطیر و تفکیک (distilation)

فرآیند تقطیر احتمالا از 2000 سال قبل از میلاد مسیح در چین،مصر و بین النهرین فرآیندی شناخته شده بوده است.
تکنیک تقطیر جزء به جزء احتمالا توسط کیمیاگری یونانی بنام dosscorides کشف شد. این تکنیک اولین بار برای جداسازی مخلوط اسیدهای چرب و استرها بدست آمده از چربی طبیعی بکار گرفته شد.
فرآیند تقطیر در ابتدا بیشتر برای تغلیظ الکل استفاده می شد اما امروزه در تفکیک بسیاری از مخلوطها(مانند نفت خام و...) بکار میرود.


بسته آموزشی اصول تقطیر و تفکیک (distilation)


مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

1. انواع برج و کاربرد آن
             از نظر ساختمان داخلی
             از نظر استفاده در فرآیند
2. اجزا و مشخصات داخلی برج
              برجهای سینی دار
              برجهای PACKED
3. دستگاههای مرتبط
4. تعاریف و اصطلاحات
5. نکات ایمنی
6. عیوب و مشکلات
7. چک و ثبت متغیرها
8. در سرویس قرار دادن
9. از سرویس خارج کردن
10. آماده کردن شرایط و تحویل دادن جهت تعمیر
11. CASE STUDY & TROUBLE SHOOTING