تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

یکی از دستگاههای موجود در صنعت مبدل های حرارتی هستند.
مبدل های حرارتی با اینکه کوچک و بی اهمیت بنظر می رسند بر سود آوری و اقتصادی شدن فرآیند تولید تاثیر بسزایی دارند زیرا میزان مصرف انرژی که از طریق سوخت تامین می شود و درصد بالایی از هزینه یک کارخانه را تشکیت می دهد مستقیما به بازده و عملکرد سیستم های حرارتی یک واحد بستگی خواهد داشت.
به همین دلیل با پیشرفت تکنولوژی،روشهای جدیدی برای حداقل کردن میزان انرژی مصرفی در کارخانجات ابداع گردیده است که هنگام طراحی یک کارخانه باید در نظر گرفته شود.


بسته آموزشی مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)


فهرستی از مطالب ارایه شده در مجموعه چند رسانه ای مبدل حرارتی (Heat Exchanger):

1. کلیات
2. تعاریف و اصطلاحات
3. انواع مبدل
از نظر شرایط تماس
از نظر جهت جریان
از نظر ساختمان
از نظر استاندارد TEMA
انواع خاص

4. کاربردهای عملیاتی مبدل
کندانسور
ریبویلر
کولر
هیتر
چیلر
WVAPORATOR & VAPORAZER

5. اجزاء مبدل
6. نکات ایمنی
7. عیوب و مشکلات
8. چک و پبت متغیرها
9. در یرویس قرار دادن
10. از سرویس خارج کردن
11. تحویل مبدل برای تعمیرات
12. تحویل گرفتن مبدل پس از تعمیرات
13. CASE STUDYبرچسب ها: بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی ، Reactor Training Course ، بسته آموزشی پمپ ، Pump Training Course ، بسته آموزشی مخازن ذخیره سازی ، Storage Tank Training Course ، بسته آموزشی مبدل های حرارتی ،