تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی سیستمهای زمین (Earthing systems)

بسته آموزشی سیستمهای زمین (Earthing systems)

درتمامی تأسیسات الكتریكی، بخصوص در مجتمع‌های صنعتی، اتصال به زمین یكی از مهم‌ترین واساسی‌ترین اقداماتی است كه جهت حفاظت اشخاص و تجهیزات و نیز بهبود عملكرد سیستم، صورت می‌گیرد. لذا در این نرم‌افزار به آموزش مطالب مفیدی در ارتباط با سیستم زمین اعم از حفاظتی و الکتریکی می‌پردازیم. فراگیری این مطالب به همراه کلیپ‌های آموزشی می‌تواند تا حد بسیار زیادی در جلوگیری از بروز حادثه برای اشخاص و نیز تجهیزات مورد استفاده در مجتمع، مؤثر باشد.
سیستم زمین در تاسیسات الكتریكی به علت حفاظت از جان اشخاص و بهبود كاركرد سیستم‌ها و حفافظت تجهیزات، از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. این نوع اتصال، معمولا بر حسب نوع كاربرد آن به دو دسته زمین حفاظتی و زمین الكتریكی تقسیم می‌شود. زمین حفاظتی كه به آن ارتینگ نیز گفته می‌شود، معمولا به فرآیند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه‌های فلزی تجهیزات الكتریكی به زمین گفته شده و برای حفاظت اشخاص در زمان‌های وقوع اتصال كوتاه بخش برق‌دار دستگاه به بدنه صورت می‌گیرد. زمین الكتریكی یعنی زمین‌كردن بخش‌هایی از دستگاه كه جزئی از مدار الكتریكی است. از این موارد می‌توان به زمین كردن مركز ستاره سیم‌پیچی ژنراتور یا ترانسفورماتور اشاره كرد.علاوه دو مورد زمین ذكر شده، انواع دیگری از زمین كردن نیز وجود دارد كه از این موارد می‌توان به زمین استاتیكی، زمین صاعقه، زمین الكترونیك و زمین تعمیرات اشاره كرد. از آن‌جا که این انواع، معمولا دارای وظایف حفاظتی هستند، در این نرم‌افزار جزء انواع زمین حفاظتی طبقه‌بندی شده‌اند و به شرح آنها پرداخته شده است.
در این نرم‌افزار پس از معرفی انواع سیستم زمین از نظر مفهومی، به بیان روش‌های اجرای سیستم زمین در عمل پرداخته و مشخصات استاندارد یك سیستم زمین بیان می‌شود. برای ایجاد یك اتصال زمین، در اجرا روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد كه چندمورد از مهم‌ترین آن‌ها استفاده از الكترود صفحه‌ای و استفاده از الكترودهای میله‌ای می?باشد. بر اساس استاندارد IEC، انواع اتصال زمین شبكه‌های برق، توسط كدهای استاندارد شده‌ای نشان داده می‌شود كه متشكل از دو یا سه حرف پشت سرهم هستند.


یكی از معروف‌ترین مشخصاتی كه برای یك سیستم زمین مطرح می شود، میزان مقاومت آن است. از نظر ایمنی، هر چه میزان این مقاومت كمتر باشد، سیستم زمین از كیفیت و كارایی بهتری برخوردار است. برای حصول اطمینان از كاركرد مناسب یك سیستم زمین، باید تست‌ها و چك‌هایی را به صورت دوره‌ای بر روی كلیه اجزاء این سیستم انجام داد. برای اصلاح یا كاهش مقاومت زمین روش‌های مختلفی وجود دارد كه مناسب‌ترین آن‌ها، افزایش تعداد الكترودهای موازی استفاده شده است. برای جلوگیری از خوردگی، معمولا اتصالات سیستم زمین را با استفاده از روش خاصی كه به جوش حرارتی یا CadWeld معروف است انجام می‌دهند.
عوامل مؤثر بر كیفیت سیستم زمین، نحوه انجام تست‌های دوره‌ای، اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی سیستم زمین، نحوه اصلاح مقاومت زمین و جوش حرارتی و بسیاری از مطالب ارزنده راجع به سیستم زمین از جمله مباحثی هستند كه به دلیل اهمیتشان در این نرم‌افزار بدان‌‌ها پرداخته می‌شود.برای اندازه‌گیری مقاومت زمین دستگاه‌های خاصی ساخته شده‌اند كه به Earth Resistance Tester معروفند. این دستگاه‌ها معمولا دارای سه ترمینال هستند كه با نام‌های? E، P و C مشخص شده‌اند و به سه الكترود كه در یك خط بر روی زمین كوبیده می‌شوند، وصل می‌شود.


برای آشنایی بیشتر با قسمت‌های مختلف این نرم‌افزار عناوین آنها به ترتیب در زیر آمده است:
1- مقدمه
2- انواع سیستم زمین
2-1- زمین حفاظتی
2-1-1- زمین استاتیكی یا Static Grounding
2-1-2- زمین تجهیزات یا Equipment Grounding
2-1-3- زمین محافظ در برابر صاعقه یا Lightning Grounding
2-1-4- زمین الكترونیك یا Electronic Earthing
2-1-5-زمین تعمیرات یا Maintenance Safety Grounding
2-2- زمین الكتریكی
3- كدهای استاندارد سیستم زمین
4- انواع اتصال زمین از نظر اجرا 
5- مشخصات استاندارد سیستم زمین 
6- عوامل مؤثر در كیفیت سیستم زمین 
7- موارد اجرایی سیستم زمین 
7-1- اتصال به زمین 
7-2-محاسبه سطح مقطع سیم 
7-3-جوش حرارتی 
8- آزمایشات دوره‌ای 
9- اندازه‌گیری مقاومت زمین
10- روش‌‌های اصلاح مقاومت زمین


برچسب ها: سیستمهای زمین (Earthing systems) ، سیستمهای زمین ، Earthing systems ،