تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

بسته آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی

  
در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 30 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 300.000 تومان ، تنها 250.000 تومان پرداخت مینمایید.
خرید
---------------------------------------------------

بسته های آموزشی تجهیزات الکتریکی و برقی  
(برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از محصولات اینجا کلیک کنید)


در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 20 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 200.000 تومان ، تنها 150.000 تومان پرداخت مینمایید.
---------------------------------------------------


در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 5 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 50.000 تومان ، تنها 30.000 تومان پرداخت مینمایید.
---------------------------------------------------


در صورت سفارش کل مجموعه (شامل 3 بسته آموزشی) ، بجای پرداخت 35.000 تومان ، تنها 25.000 تومان پرداخت مینمایید.

---------------------------------------------------

دانلود دمو از بسته آموزشی