تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی تله‌های بخار (Steam Trap)

بسته آموزشی تله‌های بخار (Steam Trap)

هدف از تهیه محصول :
نرم افزار حاضر شامل اطلاعات جامع و مفیدی در مورد انواع تله‌های بخار و نحوة عملکرد هر یک از آنها می‌باشد. از آنجا که در بسیاری از موارد، درک توضیحات مربوط به چگونگی عملکرد یک دستگاه ممکن است پیچیده باشد، لذا برای فهم کامل هر موضوع، وجود انیمیشن، فیلم و عکس مرتبط با آن، توضیحات داده شده را گویاتر و جذاب‌تر می‌نماید.

محتوا :

در فرایندهای صنعتی، بخار نقش مهم و ارزشمندی داشته و موارد استفادة فراوانی دارد. بخار به عنوان سیال گرم‌کننده در مبدل‌های حرارتی و یا کویل‌های بخار و یا بطور مستقیم در بسیاری از فرایندها و یا واکنشها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که بخار شکل گازی آب می‌باشد، لذا با از دست دادن گرمای نهان تبخیر، از فاز گاز به فاز مایع تبدیل می‌شود. چنانچه این پدیده، یعنی چگالش بخار و تبدیل آن به مایع در مبدلهایی كه سیال سرویس آنها، بخار است و یا داخل لوله‌های كویل بخار و حتی در لوله‌هایی كه برای انتقال بخار استفاده میشود، اتفاق بیفتد، سبب ایجاد کندانس شده و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد، از جمله اینکه ایجاد كندانس در مبدلهای حرارتی سبب می‌شود، قسمتی از سطح انتقال حرارت بجای بخار، با کندانس اشغال شود و در نتیجه میزان انتقال حرارت كاهش می‌یابد. همچنین سرعت بالای قطرات و برخورد آنها به زانویی‌های مسیر سبب سوراخ شدن لوله‌ها می‌گردد.

برای رفع این مشكلات، لازم است از وسیله‌هایی به نام تله بخار یا Steam Trap در طول استفاده شود تا كندانس بخار از لوله حاوی بخار خارج گردد.


تله بخارها براساس مکانیسم عملکرد به سه نوع اصلی تقسیم می‌شوند:
1- تله‌های مکانیکی
2- تله‌های ترموستاتیکی
3- تله‌های ترمودینامیکی.


تله‌های ترموستاتیكی یا حرارتی بر اساس اختلاف دمای بخار و كندانس عمل می‌کنند. این تله‌ها شیری دارند كه در اثر تغییرات دمایی و انبساط و انقباض به جلو و عقب رانده می‌شوند. این شیر طوری طراحی شده، كه تنها زمانی باز شود كه دمای مایع به دمای مشخصی كه پایینتر از دمای اشباع است، برسد. بنابراین کندانس در دمایی پایین‌تر از دمای اشباع خارج می‌شود. تله‌های Liquid expansion، تله‌های بایمتال و تله‌های Ballanced pressure (فشار تعادلی)، سه نوع از این تله‌ها هستند.


تله‌های مكانیكی دارای شناوری هستند كه بسته به سطح آب كندانس، بالا یا پایین می‌روند و بوسیله اتصال مكانیكی خود، شیر را باز و بسته می‌كنند. اساس كار این تله‌ها، اختلاف چگالی بخار و آب است. تله‌های شناوری ترموستاتیكی، سطل معكوس و شناوری آزاد نمونه‌هایی از تله‌های مكانیكی هستند.تله‌های ترمودینامیکی، تله‌هایی محكم و با عملکرد ساده هستند که مبنای کار آنها سرعت بالای بخار و چگالی بیشتر آب می‌باشد.


از آنجا که وظیفة تله‌ بخار جدایش بخار از آب کندانس می‌باشد، لذا در مواردی که تله به طور كامل مسدود شده و آب و بخار از آن عبور نكند و یا اینکه تله به طور كامل باز مانده و بخار زنده و آب از آن عبور کند و در نتیجه سبب اتلاف حرارتی شود، تله دچار از کارافتادگی می‌شود. برای تشخیص عیوب تله‌های بخار از روش چشمی، روش حرارتی و دستگاههای تشخیص عیوب استفاده می‌گردد.


در این نرم‌افزار آموزشی در مورد انواع، اجزا، نحوة عملکرد و مشکلات معمول در تله‌های بخار مطالبی ذکر شده که عناوین آنها شامل موارد زیر می‌باشد:
- کلیات

- انواع تله‌های بخار
- تله‌های مکانیکی

      تله‌های شناوری
      تله‌های ترموستاتیكی
      تله بخار شناوری آزاد
      تله بخار سطل وارونه
- تله‌های حرارتی
      تله بخار بی‌متال
      تله بخار فشار تعادلی(balanced pressure)
      تله بخار انبساط مایع
- تله‌های ترمودینامیکی یا دیسکی
- تشخیص عیوب

      روش چشمی(visual testing)
      روش حرارتی
      دستگاهای تشخیص عیوب
- مشکلات معمول در تله های بخار
      نشتی بخار (عبور بخار زنده از تله)
      انجماد
      اندازه نامناسب
      هواگرفتگی
      ضربه چکش (water hammer)
      آلودگی
      فقدان شرایط راه اندازی