تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی تجهیزات برقی برای بهره‌برداری (Electrical Equipments)

بسته آموزشی تجهیزات برقی برای بهره‌برداری (Electrical Equipments)

هدف از تهیه محصول :
با توجه به اهمیت و حساسیت استفاده از انرژی الکتریکی و طیف گسترده‌ی کاربری این نوع از انرژی، در این نرم افزار سعی شده است تا كلیه تجهیزات برقی شبكه توزیع كه در یك مجتمع پتروشیمی به كار برده می‌شود، به زبانی ساده و بدون بیان مفاهیم پیچیده معرفی شوند و نقش آنها در تولید و نحوه كار آنها به همراه فیلم و عکس توضیح داده شود.

محتوا :
تولید انرژی الكتریكی، در نیروگاه‌ها با تبدیل سایر انواع انرژی به انرژی الكتریكی صورت می‌گیرد.در این نیروگاه‌‌ها، انرژی اولیه باعث چرخش محور ژنراتورها شده و بدین ترتیب ژنراتورها، انرژی جنبشی دورانی محور را به انرژی الكتریكی تبدیل می‌كنند.

انتقال انرژی الكتریكی تولیدی نیروگاه، به نقاط دوردست با استفاده از خطوط انتقال صورت می‌گیرد. هدف از تولید و انتقال انرژی الكتریكی، رساندن آن به دست‌ مصرف‌كننده‌های الكتریكی و تبدیل آن به انواع دیگر انرژی است.

توزیع انرژی الكتریكی بین مصرف‌كننده‌ها به عهده شبكه توزیع گذاشته می‌شود. برای توزیع انرژی الكتریكی بین مصرف‌كننده‌‌ها، از محل‌هایی به نام Substation كه به آن سوئیچ‌خانه نیز می‌گویند، استفاده می‌شود.
توزیع انرژی الكتریكی در سطح مجتمع معمولا توسط كابل‌های فشارقوی و فشارضعیف صورت می‌گیرد.برای قطع و وصل مصرف‌كننده‌ها و یا ایزوله كردن آن‌ها از شبكه از كلیدها استفاده می‌شود.كلیدها اعم از فشارقوی و فشار ضعیف اغلب در داخل محفظه‌های فلزی به نام پانل قرار می‌گیرند. در داخل این پانل‌ها علاوه بر كلیدها تجهیزات جانبی مورد نیاز نظیر تجهیزات ومدارهای اندازه‌گیری، حفاظتی، كنترلی و... نیز قرارمی‌گیرند. ازجمله تجهیزات اندازه‌گیری می‌توان به اهم متر،ولتمتر،ارت تستر،COSΦ متر، ترانس‌های ولتاژ PT یا Potential Transformer وترانس‌‌های جریان CT یا Current Transformer اشاره کرد. در مدارهای فشارقوی معمولا اندازه ولتاژ و جریان بیشتر از محدوده قابل اندازه‌گیری تجهیزات است.این ترانس‌ها اندازه ولتاژ و جریان اعمالی به تجهیزات اندازه‌گیری را كاهش داده تا قابل اندازه‌گیری برای آن‌ها باشد.از جمله تجهیزات حفاظتی می‌توان به رله ها و فیوزها اشاره کرد.

تجهیزات مورد استفاده درمدارهای کنترلی در بسیاری از موارد تجهیزات الكترونیكی و حساس هستند كه برق ورودی آن‌‌ها باید بدون قطعی‌های لحظه‌ای و یا بدون وقفه باشد. همچنین ولتاژ اعمالی به آن‌ها باید شكل موجی سینوسی داشته و بدون نویز باشد. از این رو برای تأمین برق AC این مدارها از سیستم UPS یا Uninterruptible Power Supply استفاده می‌شود. در مواقع قطع برق نیز Upsها از انرژی ذخیره شده در باتری‌ها استفاده كرده و برق مدارات كنترل، روشنایی اضطراری، سیستم كنترل و حفاظت را تأمین می‌كند.
برای دستیابی به شمای كلی از سیستم، نحوه كار آن و محل نسبی اجزا نسبت به یكدیگر می توان از نقشه های برقی استفاده نمود که از روی آن می‌توان محل مناسب قرار گرفتن دستگاه‌ها، تجهیزات و حفاظت‌های لازم را پیش‌بینی نمود.
چگونگی تولید، انتقال، توزیع انرژی الکتریکی و تجهیزات لازم جهت اندازه گیری،حفاظت،کنترل و ذخیره ی آن ،ساختمان داخلی و نحوه ی عملکرد تجهیزات ونکات لازم جهت حفاظت،کالیبراسیون آنها به طور کامل در این نرم افزار شرح داده شده است.

کلیپ‌های آموزشی موجود در این نرم‌افزار عناوین زیر می‌باشند:
1-تولید انرژی الكتریكی
2-انتقال انرژی الكتریكی
3-توزیع انرژی الكتریكی
4-نقشه‌ها و اسناد برق
5-انواع كابل‌ها
6-سركابل‌ها
7-مفصل‌ها
8-اصول اولیه كلیدها
9-انواع كلیدهای فشار ضعیف
10-انواع كلیدهای فشارقوی
11-Rack in و Rack out كردن كلیدها
12-بررسی وضعیت اینترلاك‌ها
13-چك كردن كلید در حالت تست
14-ریست كردن كلیدها
15-آشنایی با Substation
16-فیوزها
17-Busbar
18-كلیات ترانسفورماتورها
19-ترانسفورماتورهای قدرت
20-ترانس‌های جریان
21-ترانس ولتاژ
22-اتوترانس
23-ترانس روشنایی
24-ركتیفایر
25-باتری‌ها
26-اینورتر
27-UPS
28-مقدمه تجهیزات حفاظتی
29-انواع رله‌ها
30-حفاظت تجهیزات مختلف
31-ولت‌متر
32-آمپرمتر
33-اهم‌متر
34-مولتی‌متر
35-وات‌متر
36-Cosمتر
37-فركانس‌متر
38-میگر
39-سنكرونسكوپ
40-قرائت صحیح تجهیزات اندازه‌گیری
41-كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
42-سیستم زمین
43-الكتروموتور
44-نكات بهره‌برداری و ایمنی
45-ایمنی