تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی تجهیزات ابزار دقیق (Instruments)

بسته آموزشی تجهیزات ابزار دقیق (Instruments)

هدف از تهیه محصول :
نرم افزار حاضر شامل اطلاعات جامع و مفیدی در مورد انواع و نحوة عملکرد دستگاههای اندازه‌گیری ابزاردقیق می‌باشد. از آنجا که دستگاههای اندازه‌گیری ابزاردقیق بسیار متنوع بوده و نحوة عملکرد هر یک متفاوت از دیگری می‌باشد، لذا وجود انیمیشن، فیلم و عکس مرتبط هر یک از آنها موجب درک صحیح نحوة عملکرد این ابزارها شده، ضمن اینکه توضیحات داده شده را جذاب‌تر می‌نماید.

محتوا :
واحدهای شیمیایی شامل تجهیزات فرآیندی مختلفی هستند كه بوسیله خطوط لوله كه در آنها مواد شیمیایی جریان دارند، به یكدیگر متصل شده‌اند. برای آنكه این واحدها در شرایط مناسب عملیاتی كار كنند، باید پارامترهای فرآیندی از قبیل دما، فشار،‌ سطح مایع و دبی سیال در محدوده‌های خاصی نگه‌ داشته ‌شوند، یا به عبارت دیگر، این پارامترها كنترل ‌شوند.

در گذشته، کنترل فرایندهای شیمیایی بصورت دستی انجام می‌گرفت بدین منظور اپراتورها در صورت تغییر در شرایط فرآیند باید بتوانند به سرعت تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و شیرهای مربوطه را باز و بسته می‌کردند . اما به منظور تشخیص و محاسبه دقیق میزان باز و بسته شدن هر یك از شیرها و كاهش تعداد اپراتورهای مورد نیاز و درنتیجه كاهش خطای تصمیم‌گیری آنها امروزه از سیستم كنترل اتوماتیك برای کنترل عملیات واحد استفاده می‌شود.

یک سیستم کنترل مدار بسته دارای چهار بخش اصلی می‌باشد. دستگاه اندازه‌گیری، مقایسه، محاسبه و تصحیح. به این صورت که متغیری که باید کنترل شود توسط ابزارهای اندازه‌گیری، اندازه‌گیری شده و سپس توسط کنترلر با مقدار مقرر مقایسه شده و مقدار متغیرهای تنظیم شونده محاسبه می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که اندازه‌گیری، اولین گام مهم در کنترل فرآیند و منابع اصلی اطلاعات درباره یك واحد فرآیندی در حال كار می‌باشد.

در صنعت نفت و گاز چهارکمیت اصلی دبی، فشار، دما و ارتفاع سطح سیال مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرند. برای اندازه‌گیری این کمیت‌ها، از ابزارهای مختلفی كه بر اساس اصول فیزیكی یا شیمیایی متفاوتی عمل می‌كنند، استفاده می‌شود. انتخاب اینكه از چه تكنیك یا سنسوری برای كمیت مورد نظر استفاده شود، بستگی به حدود كمیت مورد اندازه‌گیری و بازه عملكرد سنسور، دقت مورد نیاز برای اندازه‌گیری و برخی مشخصات دیگر دارد.

در این نرم‌افزار آموزشی در مورد ساختار و نحوة عملکرد انواع دستگاههای اندازه‌گیری مطالبی ذکر شده است که عناوین آنها شامل موارد زیر می‌باشد:
- ضرورت اندازه‌گیری و کنترل
- اجزاء سیستم‌های کنترلی
- انواع اندازه‌گیرها
- اندازه‌گیری جریان سیال
- اندازه‌گیرهای حجمی
- فلومترهای جابجایی مثبت یا Positive Displacement
- فلومترهای توربینی
-اندازه‌گیرهای فشاری
- اریفیس‌ها
- ونتوری
- فلومتر نازل
- لوله پیتوت یا annubar
- فلومترهای مساحت متغییر
- روتامتر
- فلومترهای سد یا Weirs
- اندازه‌گیرهای میدان الكترومغناطیسی یا Magnetic Flow meter
- اندازه‌گیرهای امواج صوتی یا Ultrasonic Flow meter
- اندازه‌گیرهای فركانس گردابی یا Flow meter vortex shedding
- اندازه‌گیرهای انتقال گرما یا Thermal mass Flow Meter
- اندازه‌گیرهای شتاب كوریولیس
- اندازه‌گیری دما
- اندازه‌گیری برپایه فشار
- دماسنجهای انبساط مایع یا شیشه‌ای
- دماسنجهای بی‌متال
- ترموكوپل
- RTD (Resistor temperature detector)
- پیرومترها
- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات
- استفاده از شناور
- اندازه گیری ارتفاع سطح با استفاده از Displacer
- اندازه‌گیر رسانا سنجی
- چنگالهای مرتعش یا دیاپازون
- اندازه‌گیر bubbler
- اندازه‌گیرهای فشار هیدرواستاتیكی
- اندازه‌گیرهای اولتراسونیك
- اندازه‌گیرهای خازنی
- دستگاههای راداری
- رادیواكتیو
- اندازه‌گیری فشار
- لوله بوردون
- Bellows یا فانوسی
- دیافراگم
- كرنش‌سنج یا Strain Gauge
- خازنی
- پتانسیومتریك
- پیزو الكتریك
- مغناطیسی
- پیرانی
- ترموكوپل


دما سنجهای بی متال

لوله بوردون

دیافراگم

فلومترهای فركانس گردابی

فلومتر توربینی