تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای عملیاتی صنایع شیمیایی

بسته آموزشی مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای عملیاتی صنایع شیمیایی

آیا میدانید برای رسیدن به تولید در یک واحد عملیاتی صنایع شیمیایی چه مراحلی وجود دارد؟
چه کارهایی باید انجام شود تا یک واحد عملیاتی صنایع شیمیایی بتواند محصول مطلوب تولید کند؟
مراحل انجام یک پروژه شامل پیش برنامه ریزی (Pre-Project Planning) و عملیات اجرایی پروژه (Project Execution) میباشد.


بسته آموزشی مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی کارخانجات

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

1. آماده سازی اولیه
              برنامه ریزی راه اندازی
              پیش راه اندازی یک واحد

2. Pre-Commissioning
              فلاشینگ یا تمیزکاری
               نصب مجددقسمتهای مختلف واحد
               عملیات نشت یابی
               بستن واحد با نیتروژن

3. Commissioning
              
سلسله مراتب راه اندازی واحد
               خشک نمودن واحد با سیال فرآیند
                تست تجهیزات
                راه اندازی دستگاههای حساس و اصلیبرچسب ها: بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی ، Reactor Training Course ، بسته آموزشی پمپ ، Pump Training Course ، بسته آموزشی مخازن ذخیره سازی ، Storage Tank Training Course ، بسته آموزشی مبدل های حرارتی ،