تبلیغات
بسته های آموزشی نفت - گاز - پتروشیمی WWW.NIPC.TK - بسته آموزشی برج های خنک کننده (cooling tower)

بسته آموزشی برج های خنک کننده (cooling tower)

برج های خنک کننده (cooling tower) از بخشهای مهم وحیاتی واحدهای صنعتی محسوب میگردد.
وظیفه این تجهیزات خنک کردن آبی است که بخاطر حرارت تولید شده از تجهیزات واحدهای صنعتی (نیروگاه ها،پالایشگاه ها،پتروشمی ها و ... ) گرم شده.
فرایند خنک کردن این آب پیچیده و حساس میباشد و همجنید برای هر واحد با توجه به حجم خنک کاری باید از انواع مختلف برج های خنک کننده استفاده کرد.


بسته آموزشی برج های خنک کننده (cooling tower)

یک سیستم خنک کننده آب،بطور کلی شامل قسمتهای متفاوتی میباشد که اجزاء آن بشرح زیر است:
- حوضچه
- حوضچه مکش
- پمپهای گردش آب در سیستم
- سیستم تزریق مواد شیمیایی شامل تانکهای ذخیره مواد و پمپهای تزریقی
- سیستم فیلتراسیون
- مصرف کننده آب خنک

مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:

1. آشنایی با انواع برجهای خنک کننده
               
سیستم های یکبار گذر
                سیستم های گردشی
                خنک کننده خشک
                خنک کننده تر
                خنک کننده ترکیی
2. آشنایی با اساس کارکرد برجهای خنک کننده
3. ساختمان و اجزاء
4. کنترل برج
5. نقش اقتصادی
6. نکات ایمنی
7. در سرویس قرار دادن
8. از سرویس خارج کردن
9. عیوب و نحوه تشخیص
10. تعاریف و اصطلاحاتبرچسب ها: بسته آموزشی راکتورهای شیمیایی ، Reactor Training Course ، بسته آموزشی پمپ ، Pump Training Course ، بسته آموزشی مخازن ذخیره سازی ، Storage Tank Training Course ، بسته آموزشی مبدل های حرارتی ،